Vacker natur med en väderkvarn och gamla gravstenar

Barnperspektivet

Arbetsmiljö & rättigheter

Barnperspektivet

Det är viktigt för oss att barnperspektivet beaktas när man arbetar som personlig assistent. Barnet har alltid rätt att själv få bestämma över sitt liv.

När du arbetar som personlig assistent skall du lyssna till vad barnet vill och tycker då de själva skall få vara med att utforma sin personliga assistans.

Så här står det i socialtjänstlagen

Den som arbetar med barn ska alltid försöka ta reda på vad barnet tycker och vill. Det ska göras genom att prata med barnet och barnets vårdnadshavare. Man ska ta stor hänsyn till vad barnet önskar utifrån barnets ålder och mognad. Det är alltid frivilligt för ett barn att säga vad det tycker, men barnet ska alltid ha möjlighet att göra det. Det är viktigt att anpassa det man säger eller skriver så att barnet och barnets anhöriga kan förstå det.

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen gäller alla barn och unga under 18 år i hela världen.

Alla barn är lika mycket värda. Inget barn får behandlas sämre.

De som bestämmer måste alltid bry sig om barnets bästa.

Alla barn har rätt att leva och utvecklas.

Vuxna måste lyssna på barns åsikter.

Varje barn har rätt att leka, gå i skolan och få den hjälp som just det barnet behöver.