Vacker natur med en väderkvarn och gamla gravstenar

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö & rättigheter

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för alla arbetsmiljöfrågor inom verksamheten.

Alla anställda är Dock skyldiga att informera uppdragschef om brister i arbetsmiljön.

Assistentens arbetsplats är där kunden befinner sig. Därför kan både arbetsuppgifter och den fysiska arbetsplatsen variera och vara mindre lätt att överblicka och kontrollera. Att arbetet delvis är oförutsägbart och många gånger utförs på vitt skilda ställen kan innebära en särskild risk för både fysisk och psykisk ohälsa. Kundens sätt att leva kan ibland stå i konflikt till assistentens behov av en sund och säker arbetsmiljö. Dessa förutsättningar sammantaget ställer stora krav på oss som arbetsgivare att på ett bra sätt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Övergripande mål för Assistanspoolens arbetsmiljöarbete är att varaktigt upprätthålla en sådan arbetsmiljö att ingen personlig assistent riskerar sin hälsa, varesig psykiskt eller fysiskt.