Vacker natur med en väderkvarn och gamla gravstenar

Arbetsmiljö & rättigheter

Arbetsmiljö & rättigheter

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för alla arbetsmiljöfrågor inom verksamheten. Alla anställda är dock skyldiga att informera uppdragschef om brister i arbetsmiljön.

Övergripande mål för Assistanspoolens arbetsmiljöarbete är att varaktigt upprätthålla en sådan arbetsmiljö att ingen personlig assistent riskerar sin hälsa, vare sig psykiskt eller fysiskt.