Vacker natur med en väderkvarn och gamla gravstenar

För assistenter

Arbeta hos Assistanspoolen

Att arbeta som personlig assistent innebär att ingå i ett sammanhang och i ett samarbete som bidrar till att en annan människas vardag fungerar. Med hjälp av den personliga assistenten ska kunden kunna leva ett självständigt och oberoende liv, skapa villkor som är likvärdiga med andra människors samt själv kunna bestämma över sin livssituation. Att stödja en medmänniska i vardagen i hemmet är en uppgift som kräver respekt, omtanke, kreativitet men också en humanitär livsinställning.

Behoven och därmed arbetsuppgifterna skiftar från person till person. De individuella lösningarna gör arbetet spännande, omväxlande och viktigt. Det är kunden som själv eller genom sina ombud, har inflytande över vad som ska göras och hur.

Två unga kvinnor i ett kök