Vacker natur med en väderkvarn och gamla gravstenar

Tidsrapportering

För assistenter

Tidsrapportering

Tid rapporterar gör Du i Riktatid (www.riktatid.se). Senast klockan 12.00 den 1:e varje månad för arbetat tid föregående månad.

Om inte du godkänt din tidrapport inom utsatt tid, utan att meddela oss, kan arbetsgivaren hålla inne löneutbetalningen tills ersättningen kommer till oss från Försäkringskassan.