Vacker natur med en väderkvarn och gamla gravstenar

Anställningsinfo

Anställningsinfo

Anställningsformer

För viss tid så länge uppdraget varar.

Denna anställningsform är den vanligaste när du har ett rullande schema. Anställningen är direkt kopplat till den person du arbetar för så länge denne har ett assistansbeslut.

Timanställning

När ett schema hos den assistansberättigade är täkt kan det ibland uppstå ett behov av vikarier vid ordinarie personals frånvaro. Din anställning gäller enbart de gånger då överenskommelse gjorts vilka pass du ska arbeta.

Vikariat

När ordinarie personal har en längre frånvaro vid t.ex. sjukdom eller tjänstledighet är denna anställning kopplat direkt till ordinarie personals frånvaro och schema. När ordinarie personal kommer tillbaka till arbetet upphör vikariatet.