Arbetsledarutbildning

Kallelse till utbildning

 • Onsdag 28/2 kl. 08.00-12.00
Pusselbitar i trä

Arbetsledare

Utbildningen är obligatorisk för dig som är arbetsledare hos oss på Assistanspoolen / Libra Assistans / Livsanda Assistans / Hemassistans (Hedera Assistans)

Agenda för dagen:

 • Syfte med dagen och förväntningskarta
 • Arbetsledarrollen
 • Arbetsledaravtalet
 • Rikta Tid – ATL
 • Schemaläggning – avvikelser
 • Kundens beslut styr assistansen, LSS-lagen
 • Vad menas med kvalitativ assistans?
 • Arbetsmiljö
 • Semesterplanering
 • Vikarietillsättning
 • Ansvar i gruppen
 • Akut telefon

Datum och tid:

Onsdag 28/2 kl. 08.00-12.00
Om du arbetar så ombesörjer du själv vikarie för utbildningstillfället.

Detta datum är avsatt för Assistanspoolens arbetsledare.

Plats:

Utbildningen sker via Teams och en länk kommer att skickas till dig via mejl veckan innan utbildningen.

Under träffen önskar vi att samtliga deltagare har kamera på samt deltar aktivt med egna erfarenheter, frågor och funderingar.

Anmälan: