Medarbetarsamtal

Under perioden 27/2 – 15/3 håller uppdragscheferna medarbetarsamtal.

  • 2023-02-27 - 2023-03-15
2 målade personer som sitter vid ett bord

Medarbetarsamtal är ett strukturerat årligen återkommande samtal mellan dig och din närmaste chef.

Syftet med medarbetarsamtalet är att skapa förutsättningar för dig som medarbetare att utvecklas på arbetsplatsen. Samtalet kretsar kring din arbetssituation, samarbetet med din chef och era krav och förväntningar på varandra. Fokus ligger på utveckling och samtalet ska bl.a. resultera i en handlingsplan som ni upprättar tillsammans.

Genom medarbetarsamtalet ges också möjlighet att ostört kunna prata om frågor som är viktiga men som kanske inte alltid hinns med. Kom ihåg att din chef har tystnadsplikt och att de saker som ni eventuellt tar upp, som du vill ska stanna mellan er, också kommer göra det.

Då medarbetarsamtalet är en viktig del av organisationens och din egen utveckling krävs det att både du och din chef är väl förberedda inför samtalet. Innan ert samtal kommer du att få en sammanfattning över de punkter ni ska diskutera som ni båda ska läsa igenom och förbereda på bästa sätt.

Samtalet tar 30 minuter och lön utgår.
Anmäl ditt intresse via assistanspoolen.se, senast 23/2. När du anmält dig så får du en bokningslänk via din mail.