Om företaget

Assistanspoolen är ett företag som administrerar personlig assistans sedan 1994. Företaget startades av Marie Jarleng eftersom hennes dotter har en funktionsnedsättning och var i behov av personlig assistans. Assistanspoolen ingår sedan september 2019 i Hedera Group.

För oss är det viktigt att personer med olika funktionsnedsättningar får den hjälp de behöver för att kunna leva ett så tryggt och normalt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Eftersom vi har sett med egna ögon vad en bra personlig assistent kan betyda så brinner vi för vårt arbete. Vi tycker att alla ska få möjligheten till självbestämmande, få känna trygghet, må bra och ha ett så innehållsrikt liv som möjligt. Vårt personliga intresse hjälper oss i vårt arbete varje dag. Våra kundansvariga finns till hands och arbetar nära kunden, anhöriga och assistenter. Genom återkommande möten med berörda parter så pågår en ständig dialog kring kundens behov och insatser samt assistenternas arbetsmiljö.

Varje kund har en genomförandeplan som sätts upp tillsammans med Kundansvarig för att varje kund ska få de insatser som behövs. Via genomförandeplanen kvalitetssäkras det arbete som utförs. Genomförandeplanen uppdateras och följs upp kontinuerligt.

VI TAR DET TOTALA ARBETSGIVARANSVARET SOM ASSISTANSANORDNARE, arbetsgivaransvar, löneutbetalningar, redovisningar, anställningar, vikarier, schemaläggning och assistansomkostnader.

Vår affärsidé

”Att leverera kvalitativt anpassade tjänster till vård och omsorgsbranschen. Synliggöra och tillgodose kundernas unika behov utifrån ett professionellt förhållningssätt från kompetenta och engagerade medarbetare.”

Vår vision

Assistanspoolens vision är att vara ett modernt och nytänkande omsorgsföretag med stadigvarande tillväxt där Assistanspoolen är med och utvecklar branschen.

Vår värdegrund

Värdegrunden finns i det dagliga arbetet, i rutiner och i policys. Genom att aktivt arbeta med vår affärsidé implementerar vi också vår värdegrund. Våra värdeord ska ligga till grund för alla beslut i företaget.

Tillsammans bildar de benämningen TEKK som står för Tillit, Engagemang, Kompetens och Kommunikation.

Assistanspoolens önskan är att skapa långsiktiga och goda relationer mellan medarbetare och kunder. Kommunikationen mellan kunder och kompetenta, engagerade medarbetare är av största vikt för att skapa en återkommande, tillåtande och öppen dialog som i sin tur skapar goda förutsättningar för tillit.